Chào lớp 1 – Chương trình tiền Tiểu học – Trường Mầm non Hoa Sen Thị xã Kỳ Anh

* Vào lớp 1 – lứa tuổi trẻ có sự thay đổi lớn về tâm lý
** Vào lớp 1 – các con phải làm quen với môi trường mới, bạn bè, thầy cô mới.
*** Vào lớp 1 – thời gian và khối lượng kiến thức các con học cũng lớn hơn.
**** Tại thời điểm 6 tuổi là giai đoạn trẻ rất cần gia đình và nhà trường quan tâm đúng mức, tạo cơ hội cho trẻ bằng việc can thiệp những phương pháp giáo dục, định hình và điều chỉnh cho các con về thói quen, tính cách, nhận thức và ý thức tích cực để các con sẵn sàng thích nghi với môi trường mới một cách tự tin.
* Nhằm cung cấp những kiến thức kỹ năng tối đa cho trẻ 5-6 tuổi sẵn sàng bước vào lớp 1, Trường Mầm non Hoa Sen Thị xã Kỳ Anh kết hợp cùng Tổ chuyên môn Trường Tiểu học Hoa Sen Kỳ Anh – thành viên thuộc Hệ thống Giáo dục HBE, xây dựng Chương trình Tiền tiểu học dành cho trẻ 5-6 Tuổi “CHÀO LỚP 1”.
* Đây là chương trình được tổ chức hàng tuần tại Trường Tiểu học Hoa Sen. Tại đây các con được tham gia học tập và trải nghiệm tại môi trường Tiểu học dưới sự hướng dẫn của các cô giáo và anh chị Trường Tiểu học Hoa Sen. Với những lợi thế về môi trường giáo dục và đội ngũ nhân sự, Chương trình Tiền tiểu học năm học 2020-2021 sẵn sàng cùng các con tự tin bước vào lớp 1.
admin