Môi trường Làm việc

Tại Hệ thống Giáo dục HBE, chúng tôi tự hào về một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở với một đội ngũ giáo viên, nhân viên trẻ trung, năng động và luôn tràn đầy nhiệt huyết.  Mọi thành viên luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ và cùng nhau hợp tác cao trong công việc để tạo nên thành công cho cá nhân, nhà trường và hệ thống. Hệ thống Giáo dục HBE luôn hướng tới mục tiêu xây dựng “môi trường học tập ấm áp và thân thiện”.

 Ban lãnh đạo là những người có năng lực và tầm nhìn sáng suốt, luôn quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần và vật chất của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên. “Điều kiện lao động và sức khỏe toàn diện cho giáo viên” là một trong những tiêu chí mà Hệ thống Giáo dục HBE nỗ lực vươn tới trong tiến trình xây dựng trường học hạnh phúc.

 Tại HBE, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên  đều có cơ hội thể hiện và phát huy hết năng lực của mình. Công tác đào tạo hàng năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng được hệ thống đặc biệt quan tâm chú trọng. Tùy theo đặc thù giảng dạy, giáo viên và nhân viên hệ thống còn được hệ thống cho đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 Hơn nữa, hệ thống còn có các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh bổ ích, giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên giảm áp lực trong công việc, được thư giãn và tái tạo sức lao động như: tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các trường thành viên nhằm tạo sự gắn bó, đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.