Chương trình Tham quan & Trải nghiệm

Chương trình ngoại khóa là sự lồng ghép hài hòa với chương trình giáo dục chính khóa, cung cấp cho trẻ các hoạt động thực tiễn đa dạng giúp phát triển toàn diện năng khiếu, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Bên cạnh việc đầu tư phát triển các môn năng khiếu chuyên biệt, tổ chức tham quan và trải nghiệm cho trẻ đang được Hệ thống Giáo dục HBE đặc biệt chú trọng.

Tại Hệ thống Giáo dục HBE, chúng tôi hiểu rằng để trẻ thích nghi và phát triển tốt, cần trang bị cho trẻ những kỹ năng sống ngay từ khi còn nhỏ như kỹ năng giao tiếp, nói trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát và xử lý tình huống…. Các em cần được học những kỹ năng sống một cách thoải mái, tự nhiên, dễ dàng tiếp thu, củng cố vững chắc những kỹ năng đó trong tiềm thức mà không phải là qua các lớp học với những nội quy, kỷ luật mà đơn giản hơn là thông qua trải nghiệm thực tế và chơi các trò chơi mang tính giáo dục trải nghiệm.

Hoạt động trải nghiệm đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp trẻ hình thành và phát triển các năng lực về nhận thức, thể chất cũng như giúp trẻ có được những kỹ năng sống cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các trường thành viên của hệ thống đã, đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm cho trẻ với nhiều hình thức, với nhiều hoạt động khác nhau cả trong và ngoài nhà trường nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được phát huy thế mạnh của mình, hình thành được các năng lực, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho trẻ trước khi bước vào các cấp học cao hơn.