Chương trình Giáo dục Mầm non HBE được phát triển dựa trên nền tảng chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo nhưng đảm bảo nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo và phù hợp. Chương trình tập trung phát triển chuyên sâu vào các lĩnh vực bao gồm: Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ, Nhận thức, Công nghệ, Nghệ thuật, Thể thao, Kỹ năng sống... Trẻ được lựa chọn hình thức và cách lĩnh hội tri thức, người giáo viên là người hướng dẫn, gợi mở, kích thích niềm đam mê học tập cũng như sở thích khám phá thế giới xung quanh mình. Trẻ hoàn toàn làm chủ các hoạt động. Đặc biệt là hoạt động nhóm tạo sự tự tin, linh hoạt và sáng tạo trong từng trẻ. Chương trình được xây dựng và thực hiện dựa theo chủ đề tạo môi trường học liên hoàn và thẩm thấu để trẻ lĩnh hội tri thức sâu sắc nhất, dễ dàng nhất. Các hoạt động được thiết kế linh hoạt, sáng tạo dựa trên nguyên tắc động tĩnh phối kết hợp phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng trẻ. Các hoạt động được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tiễn về nhận thức và đời sống tinh thần, kỹ năng của trẻ tạo tiền đề và nền tảng cho sự phát triển vững chắc nhất. Chương trình học được thiết kế phù hợp từng giai đoạn phát triển độ tuổi của trẻ, nâng cao theo từng giai đoạn, theo từng khả năng của từng trẻ, từng nhóm lớp để đạt kết quả mong đợi cao nhất.
Tại Hệ thống Giáo dục HBE, chương trình cấp Tiểu học được xây dựng theo hướng tối ưu hóa, với phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, hướng đến việc phát triển kiến thức toàn diện cho các em. Đến với cấp Tiểu học tại Hệ thống Giáo dục HBE, các em không chỉ học để biết được kiến thức mà còn học để biết áp dụng trong công việc, học để biết chung sống và thích nghi với môi trường xung quanh và học để khẳng định bản thân mình.
Mô hình học tập Đa hoạt động là sự kết hợp giữa Chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT với những cách tiếp cận giáo dục hiện đại, trong đó tập trung vào: Nhận thức cá nhân: trẻ hiểu được bản thân trong mối quan hệ với gia đình, nhà trường và cộng đồng rộng lớn hơn. Tinh thần cộng đồng: giúp trẻ biết chia sẻ, chủ động, biết hợp tác và học tập lẫn nhau Phát triển toàn diện và hài hòa: từ thể chất, tri thức đến tình cảm-xã hội và óc thẩm mỹ, giúp trẻ hình thành tâm thế nền tảng để có thể tự tin bước vào bậc Tiểu học.
Mô hình học tập Đa hoạt động là sự kết hợp giữa Chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT với những cách tiếp cận giáo dục hiện đại, trong đó tập trung vào: Nhận thức cá nhân: trẻ hiểu được bản thân trong mối quan hệ với gia đình, nhà trường và cộng đồng rộng lớn hơn.