Marry Christmas and Happy New Year 2021

  • 22/12/2020 – 23/12/2020
  • Trường Tiểu học Hoa Sen - Tổ dân phố Hưng Nhân, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh
admin